Kosteusvauriot

Kosteusvauriomittausta ja kosteusvaurioiden korjausrakentamista

Olemme kosteusvauriomittaukseen ja kosteusvaurioiden korjausrakentamiseen erikoistunut yritys. Kosteusvaurio syntyy rakenteeseen liittyvän virheen, ympäristön tai ihmisen vaikutuksesta. Kosteusvaurio voi aiheutua hyvin nopeasti tapaturmaisesti tai pidemmän ajanjakson tuloksena. Teemme kosteusvauriomittausta ja kosteusvaurioiden korjausrakentamista Turussa, Porissa, Tampereella ja Forssassa sekä niiden ympäristökunnissa.

Yleisimmät kosteusvaurion aiheuttajat:

  • Suomen sääolosuhteet
  • rakenteelliset virheet
  • kosteiden tilojen silikonisaumojen pettäminen ja korjaustoimenpiteiden lykkääminen
  • rakenteiden huono lämmöneristys, jolloin kastepiste aiheutuu väärään paikkaan, josta syntyy pidemmällä ajanjaksolla kosteusvaurio.

Kosteusvauriomittaus ja korjaustyösuunnitelma

Kalustostamme löytyy pintakosteus- ja rakennekosteusmittauksiin soveltuvat välineet. Pintakosteusmittaus tehdään rakennetta rikkomatta. Pintakosteusmittauksella pyritään löytämään rakenteen ympäristön poikkeavat kosteusarvot, mutta sillä ei voida yleensä määrittää itse rakenteen kosteutta.

Rakennekosteusmittaus on rakennetta rikkova (reiän poraus), kiinteistön kuntotarkastukseen kuuluva mittausmenetelmä. Rakennekosteusmittaus on pintakosteusmittausta tarkempi menetelmä, jonka perusteella kiinteistölle voidaan antaa korjaussuositus tai todeta asunto asuinkelvottomaksi.

Teemme kosteusvauriomittausta kosteusmittauskalustolla. Mittaukset lähetetään tarvittaessa jatkotutkimuksiin laboratorioon analysoitavaksi. Pitkän kokemuksemme ansiosta olemme harjaantuneita tunnistamaan hometyypin jo paikan päällä, joten voimme säästää asiakkaamme rahoja määrittämällä kosteuden/homeen vakavuusasteen myös silmämääräisesti.

Kosteusvaurion selvittyä laadimme asiakkaallemme korjaustyösuunnitelman ja korjausurakkalaskelman, joiden perusteella kosteusvaurion korjaus voidaan aloittaa. Asiakkaan niin halutessa, hoidamme myös kohteen kosteusvaurioiden korjaustyöt

Työmaan kosteudenhallinta ja kuivaus

Tarjoamme asiakkaillemme myös työmaiden kosteudenhallintapalveluita. Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteina ovat esimerkiksi kosteusvaurioiden synnyn ehkäisy, rakenteiden kuivumisen varmistaminen ja nopeuttaminen, rakennusaikataulussa pysyminen ja materiaalihukan pienentäminen. Hyödynnämme kosteudenhallinnassa kuivauskalustoa, jonka avulla ylimääräistä kosteutta poistetaan joko kuivattamalla tai lämmittämällä.

Kosteusvaurioiden remontoinnissa otsonointi poistaa homeen hajun, tappaa kosteusvauriomikrobeja ja tuhoaa niiden synnyttämiä myrkkyjä. Meillä on ammattimiehet, jotka suorittavat otsonoinnin myös kosteusvauriokohteissa. Lue lisää otsonoinnista.

Asumisterveysliitto AsTe ry:n toiminnan tavoitteena on olla ihmisten ensimmäisenä kontaktipintana asumisterveysongelman kohdatessa ja antaa mahdollisimman tarkoituksenmukaista neuvontaa ja tietoa asumisterveyshaittatilanteissa. Olemme Asumisterveysliitto AsTe ry:n jäsenyritys.